Ydelser

Førsagsbehandling 

MiMar sørger for at indhente alle relevante dokumenter og oplysninger vedr. ejendommen, vi opretter sagen fra start til slut og noterer os eventuelle særlige vilkår for handlen.

Købsaftaler

Når der er fundet en køber til ejendommen, indsamler og opdaterer MiMar relevante købsaftalebilag samt udfærdiger købsaftalen herunder pkt. 11.

Eftersagsbehandling

Når købsaftalen er underskrevet, overleveres sagen til MiMar. Vi sørger for at alle handlens frister overholdes, vi gennemgår og/eller udarbejder skøde samt refusionsopgørelse. Vi er under hele processen i kontakt med parternes banker samt købers rådgiver.


Berigtigelse

Ved endelig handel, står MiMar for at skøde og refusionsopgørelse udfærdiges jf. købsaftalens frister. Vi sørger for at frigive købesummen og holde handlens parter opdateret under hele forløbet. 

Køberrådgivning til private

Kom trygt gennem et boligkøb med overblik og indsigt i de mange beslutninger. Mimar har den erfaring og viden, der skal til for at du kan træffe de rette beslutninger gennem hele forløbet. Vi gennemgår købsaftalen og samtlige dokumenter, hvorefter vi udarbejder et udkast til godkendelsesskrivelse til mægler, som vi drøfter med dig, så du også her har indblik og overblik i processen. Kort sagt: Vi gør købsprocessen overskuelig og gennemskuelig.


Kontakt os gerne, inden du skriver under på en købsaftale og sørg altid for at få et rådgiverforbehold indsat i købsaftalen. Dermed kan du inden for tidsfristen komme ud af aftalen uden omkostninger, hvis vi opdager uhensigtsmæssigheder i den aftale, du er ved at indgå.

Vi har erhvervet Tryghedsmærke fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

Pris kr. 7.500,00 inkl. moms
Ring til os: +45 60 34 60 00 for at høre mere. 

Køberrådgivning Brochure

Selvsalg til private

Har du selv fundet en køber til din bolig og ønsker vores hjælp med alt det praktiske i forbindelse salget, kan vi rådgive dig gennem dit salg og sikre dig tryghed i forbindelse med udarbejdelse af alle dokumenter samt tinglysning, herunder købsaftalen, skøde og refusionsopgørelsen. Vi kan desuden rådgive dig om reglerne i Huseftersynsordningen – nogle dokumenter er lovpligtige og andre er gode at have styr på.

Vi hjælper dig med begge dele. 


MiMar tager også kontakt til banker mht. Evt. afgiftsparkering af eksisterende lån m.v.


MiMar kan rådgive og sagsbehandle dit salg uanset, hvor i processen du befinder dig. 

Pris kr. 11.500,00 inkl. moms

(Prisen inkluderer én købsaftale, skøde og refusionsopgørelse.)

Ring til os: +45 60 34 60 00 for at høre mere. 
Mimar.dk – Vi driver ikke ejendomsmæglervirksomhed men udelukkende sagsbehandling, og vores ydelser er ikke omfattet af Lov om omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.