Sagsbehandling

Du kan outsource alle de administrative opgaver i forbindelse med en ejendomshandel eller enkelte delopgaver til MiMar.

Vi tilbyder forskellige pakkeløsninger, som kan ses under Priser.

Førsagsbehandling 

MiMar sørger for at indhente alle relevante dokumenter og oplysninger vedr. ejendommen. Vi opretter sagen fra start til slut og noterer os eventuelle særlige vilkår for handlen. For os er grundighed vigtigt og derfor sørger vi for – sammen med ejendomsmægleren – at sætte os godt ind i det enkelte lokalområde. Vi sørger for at læse korrektur samt indhente sælgers godkendelse af salgsopstillingen.

Købsaftaler

Når der er fundet en køber til ejendommen, indsamler og opdaterer MiMar relevante købsaftalebilag samt udfærdiger købsaftalen herunder pkt. 11. Du skal som ejendomsmægler derfor kun sørge for at handlens parter underskriver købsaftalen.

Eftersagsbehandling

Når købsaftalen er underskrevet, overleveres sagen til MiMar. Vi sørger for at ekspedere købsaftalen rundt til handlens parter samt starte frister jf. købsaftalen. MiMar gennemgår og/eller udarbejder skøde samt refusionsopgørelse. Vi er under hele processen i kontakt med parternes banker samt købers rådgiver.


Berigtigelse

Ved endelig handel, står MiMar for at skøde og refusionsopgørelse udfærdiges jf. købsaftalens frister. Vi sørger for at frigive købesummen og holde handlens parter opdateret under hele forløbet. 

Mimar.dk – Vi driver ikke ejendomsmæglervirksomhed men udelukkende sagsbehandling, og vores ydelser er ikke omfattet af Lov om omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.